Private House Extension : Lopburi

จากบ้านจัดสรร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำธรรมดา ที่พื้นที่ใช้สรอยไม่ตอบโจทก์ จึงต้องขยายออกไปในทางราบ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สมประสงค์กับความต้องการของคนในครอบครัว

51383427_2021632861205370_2783395234535440384_o
Before
WM-V4-Exterior01
After

WM-20190606-V3-Tive02WM-20190606-V3-Tive03