3 Storeys Home Office

Tive-004-CCWaterMark
3 Storys Home Office

อาคาร Home Office 3 ชั้น

ที่ตั้ง: ซอยสุขุมวิท 50
เนื้อที่ใช้สอยโดยประมาณ: 250 ตารางเมตร
ขนาดอาคาร: 9.00 x 9.00 เมตร
ชั้นที่ 1 โถงทางเข้า พร้อมชั้นลอย ระดับอาคารชั้นแรก +1.00 เมตร
ชั้นที่ 2 พื้นที่สำนักงาน
ชั้นที่ 3 พื้นที่พักอาศัย
ชั้นดาดฟ้า
ที่จอดรถไต้ชั้นลอยจำนวน 2 คัน ประตูม้วน เว้นที่ด้านหลัง 3 เมตร
โครงสร้าง: ผนังรับน้ำหนัก คสล.

รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 08 6893 6050