TF Rayong

Project management

การบริหารโครงการที่ดีสามารถทำให้โครงการนี้สำเร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาถึง 60 วัน ทำให้เจ้าของโครงการสามารถเดินเครื่องเริ่มผลิตได้ก่อนระยะเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

การบริหารงานก่อสร้างที่ดี ทำให้โครงการไม่ล่าช้า และงบประมาณไม่บานปลาย

img_local_ralongPicture241

mama-factory02

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s