ร้านอำเภอท่าปลาในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑

งานออกแบบร้านของอำเภอท่าปลาในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ. สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก วันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การออกแบบได้ดำเนินการดังนี้ .-

๑. แบบร่างขั้นต้น ได้เสนอแบบเป็นแบบร่างเพื่อการพิจารณาเบื้องต้น โดยมีการจัดสรรพื้นที่ต่างดังนี้

  • เวทีการแสดง
  • ร้านค้าอาหารพื้นเมือง
  • ร้านค้าสินค้า OTOP ของอำเภอท่าปลา
  • การจัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ และเศรษฐกิจพอเพียง
  • มุมสำหรับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของผู้เข้าเยี่ยมชม
  • แสดงการสาธิตการผลิตสินค้าพื้นเมืองของอำเภอท่าปลา

โดยได้เสนอรูปแบบดังนี้

แบบร่างเบื้องต้น

๒. การพัฒนาแบบ ได้จัดทำแบบให้เลือกเป็น ๒ ทางเลือก (Option) ด้วยกัน โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้ .-

แนวคิดหลัก (Concept) ของการออกแบบ:
– ใช้การแสดงและนำเสนอสินค้า OTOP ของอำเภอท่าปลาเป็นแกนในการออกแบบ โดยมุ่งหวังยกระดับภาพลักษณ์สินค้า OTOP ให้น่าสนใจและเป็นตัวดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมที่เดินผ่าน ด้วยการออกแบบพื้นที่ขายสินค้า OTOP ตามมาตราฐานการออกแบบจัดแสดงสินค้า OTOP ระดับชาติและนานาชาติซึ่งออกโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
– จัดให้มีมุมสาธิตขั้นตอนการผลิตสินค้า OTOP
– จัดให้มีมุมถ่ายรูปโดยใช้ภาพฉากหลังคือ “ภูพญาพ่อ”
– จัดให้มีเวทีการแสดง
– จัดให้มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหาร
– ป้ายอำเภอด้านหน้าบูธ ไม่บดบังกิจกรรมด้านใน และมีรูปแบบที่สดุดตา
– พื้นที่สำรองด้านหน้าทั้งซ้าย/ขวา สำหรับหน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ และ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จะจัดนิทรรศการมาตั้งวาง มีขนาดหน้ากว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

OPTION #1

OPTION #2

 

แบบที่ได้รับการนำไปใช้จริง เป็นแบบ Sketch Design ครั้งแรก แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การจัดวางและวัสดุท้องถิ่น

รูปแบบของงานตามที่ปรากฎจริง